Kuljetukset

Kuljetukset


Kaipaako pihasi mursketta?
Tai peltosi kalkitusta?

Me kuljetamme!

Kuljetukset

Kuormaamme ja kuljetamme maa-aineksia ja kalkkia sekä yksittäisinä kuormina, että suurempina urakoina. Toimitamme sorat, murskeet ja mullat ja siirrämme maata.